Примјер добре праксе у настави – Еколошка секција ЈУ ОШ „Србија“

Примјер добре праксе у настави – Еколошка секција ЈУ ОШ „Србија“

Еколошка радионица,
Тема: Квалитет ваздуха и климатске промјене
Задатак нам је да створимо услове за учење на другачији и занимљивији начин. Желимо проучавати могућности подизања нивоа еколошке културе код дјеце, наставника и родитеља.
Циљ нам је развијање ставова о заштити животне средине, опасним посљедицама климатских промјена, колико су те промјене отишле далеко, одрживи развој на планети и развијање јасног става, своје улоге и утицаја на будућност наше планете.