Историјат

Почетна / Историјат

Школа је основана Одлуком Владе Републике Српске од 03.09.2009. године,објављеној у „Службеном гласнику Републике Српске“, број82/09. По оснивању, школа је добила име Основна школа „Србија“.

Оснивањем, ОШ „Србија“ припале су двије подручне школе:
– Подручна школа у Подвитезу је основана и престала је са радом 2012. године због недовољног броја ученика,
– Подручна школа у Подграбу која ради и данас.

Школа је изграђена средствима Владе Републике Српске, док је фискултурна сала накнадно изграђена 2014. године средствима Владе Републике Србије.