Органи школе

Почетна / Органи школе

Школски одбор у саставу:

– Милица Грачанин,
– Милијана Дабић,
– Нада Руљ,
– Божидарка Јаковљевић,
– Свјетлана Лиздек,
– Дамјан Даниловић и
– Славка Брезо

Стручна тијела:

– Наставничко вијеће (оставити простор за имена наставника са фотографијама)
– Одјељењска вијећа и
– Стручни активи

Савјетодавна тијела:

– Савјет родитеља и
– Савјет ученика