Квиз у настави географије као могућност  повезивања знања из различитих области

Квиз у настави географије као могућност повезивања знања из различитих области

Квиз као један од начина организовања екипног такмичења на часу искориштен је за подстицање различитих активности ученика и њихових мисаоних процеса. Осим такмичења међу групама овај облик рада укључује и елементе сарадње на заједничким задацима унутар групе. За реализацију квиза одабран је еколошки садржај као погодан за повезивање разноврсних школских и ваншколских знања и искустава.